Info GGD 

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Waar komt die buikpijn van mijn kind vandaan? Groeit mijn kind wel goed? Mijn kind voelt zich somber, wat kan ik doen? Bij deze en andere vragen en zorgen over de gezondheid, ontwikkeling, het gedrag en de opvoeding van uw kind, kunt u als ouder(s) terecht bij de jeugdgezondheid van GGD. 

De jeugdgezondheid op school

U kunt bij ons terecht met vragen over uw kind in ontwikkeling. Lichamelijke ontwikkeling, zoals groei en motoriek, maar ook voor opvoedingsvragen, gezonde voeding, eetgedrag en psychosociale ontwikkeling of mentale veerkracht. In overleg met ouders en kinderen kunnen we verwijzen naar andere vormen van ondersteuning of naar een huisarts/specialist.

Wat we belangrijk vinden, is dat wij er voor u zijn. U kunt met allerlei vragen rondom opgroeien van uw kind bij ons terecht. Elk kind wordt een aantal keren door ons uitgenodigd, maar u kunt ook zelf bij onze jeugdverpleegkundige binnenlopen tijdens een inloopspreekuur.

Bij calamiteiten op school kan de jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts de school ondersteunen.

 Wat doet de jeugdgezondheid in een schooljaar;

 Gezondheidsonderzoek groep 1: De jeugdverpleegkundige ziet alle kinderen uit groep 1 voor een gezondheidsonderzoek.

<     Meten en wegen groep 6: De assistente jeugdgezondheid meet en weegt alle kinderen in groep 6 tijdens de gymles.

   Les Gezonde Leefstijl: De assistenten jeugdgezondheid geven in groep 7 een interactieve les over gezonde leefstijl.

     Kinderrechten NU bovenbouw, afhankelijk van de voorkeur van de school. Dit is een kringgesprek waarin kinderen op een positieve manier met elkaar bespreken wat zij nodig hebben om op te groeien en leren zij aan te geven wanneer zij hierbij hulp nodig hebben.

<s      Vaccinaties: Kinderen van 9 jaar krijgen een uitnodiging voor de DTP en de BMR-prik.

Meisjes van 12 jaar voor de HPV-vaccinatie.

<s     Inloopspreekuur: Naast de reguliere contactmomenten, is het mogelijk om zonder afspraak bij de jeugdverpleegkundige binnen te lopen.

Kijk op onze website www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden.          

Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Neem dan gerust contact met ons op! Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 088 – 443 31 00. U kunt ook een e-mail sturen naar: jgz@ggdnog.nl.
GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin
Informatie over gezondheid en opvoeding: www.ggdnog.nl | www.opvoeden.nl of download de app: https://www.groeigids.nl

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT