MISSIE EN VISIEHet is onze missie om het verschil te maken voor onze leerlingen!

Op De Borckeshof maken kinderen het verschil, omdat ze uniek zijn. De kinderen worden gezien en weten dat ze ertoe doen. Ze halen het beste uit zichzelf en ervaren successen. Ze leren het ‘zelf te doenen zijn klaar voor een toekomst waarin ze met hun talenten, dromen kunnen waarmaken. Het team van De Borckeshof werkt samen en leert van (en met) elkaar, de ouders, de leerlingen en de omgeving om alle kinderen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen en op te laten groeien tot zelfbewuste, proactieve, sociale en evenwichtige volwassenen.

Het waarom achter ons onderwijs is onze visie: 

Op De Borckeshof maken de kinderen het verschil: “Ik ben uniek!”, “Leer mij het zelf te doen”, “Ik doe ertoe”, “Ik kan het” en “Geef mij de toekomst”. De leerkrachten maken het verschil: “Kwaliteit, dat ben je zelf” en de ouders maken het verschil: “Onze leerling is uw kind”.

 “Ik ben uniek!”

Kinderen mogen zijn wie ze zijn. Ieder kind is uniek en mag dit zijn; ‘Je bent op je best als je bent wie je bent op De Borckeshof. In zowel hart, hoofd als handen schuilen talenten. Kinderen mogen deze talenten ontplooien om in de toekomst hun droom te kunnen nastreven. Hiervoor hebben ze kennis en een heel stel vaardigheden nodig zodat ze hun dromen en talenten op een hoger niveau kunnen tillen. Op school krijgen ze deze kennis aangereikt en oefenen ze alle vaardigheden die nodig zijn om dit te bereiken. 

 “Leer mij het zelf te doen”

Op De Borckeshof leren de kinderen ‘het zelf te doen. Kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leven, werken en leren. Ze zijn proactief en onafhankelijk van een ander. Ze hebben het lef om zelfstandig keuzes te maken. Zij kunnen op eigen benen staan, nemen verantwoordelijkheid en redden zichzelf in het leven. Een kind die het zelf leert doen, durft niet alleen hulp te vragen, maar ook te geven en te accepteren. Ze schatten hun mogelijkheden beter in en kennen zichzelf. Ze kunnen probleem oplossend te werk gaan, samenwerken, doorzetten en weten wat ze willen bereiken.

Leren het zelf te doen is inherent aan één van de basisbehoeften van de mens: autonomie. De behoefte dat je mag ervaren dat je iets kan, iets zélf kan, zonder (al te veel) hulp en dat je de vrijheid hebt om iets te kiezen. Het werkt motiverend voor kinderen als ze zelf beslissingen mogen nemen en mogen kiezen. Kinderen nemen actief deel in het onderwijsleerproces en zijn betrokken bij hun eigen leren, werken en leven.

“Ik doe ertoe”

Een mens heeft er behoefte aan om gezien te worden door een ander mens. Ze willen relaties aangaan en daarin van betekenis zijn: ik doe ertoe. Ze willen het gevoel hebben dat ze gewaardeerd worden en ‘erbij horen.  Kinderen leren in een veilige omgeving hoe ze met elkaar om kunnen gaan, proberen eerst te begrijpen dan pas begrepen te worden en hebben respect voor elkaar. Ze horen erbij, zijn welkom en kunnen/ mogen/ willen samen spelen, leren en werken.

 “Ik kan het”

Leren is de mogelijkheid nieuwe kennis te verbinden met de reeds aanwezige kennis. Kinderen leren het beste als ze bevestigd worden in wat ze goed doen, als ze succes ervaren: ik kan het! Ze worden zelfbewust, vertrouwen op eigen kunnen en voelen zich competent. Met elk bevestigd succes kunnen ze zelfverzekerder worden en wordt het vertrouwen in hun intuïtie groter. Leerlingen voelen zich veilig en dagen zichzelf uit om meer te leren. Ze leren het beste uit zichzelf te halen. Ons onderwijs is zoveel als mogelijk afgestemd op de cognitieve -, sociaal-emotionele ontwikkeling en (specifieke) onderwijsbehoeften van elke leerling.

“Geef mij de toekomst”

Kinderen zijn de toekomst en moeten worden voorbereid op beroepen die nu nog niet eens bestaan. De samenleving ondergaat een transformatie: van een industriële naar een kennissamenleving: kennis is altijd en overal voor handen. Kinderen zijn ‘digital natives: ze groeien op in een digitaal tijdperk en ontdekken, geheel onbevangen, nieuwe ontwikkelingen en toepassingen. Ze leren in school, maar ook daarbuiten. Kinderen moeten daarom leren leven, werken én leren in deze diverse, globaliserende en met media en technologie doordrenkte kennissamenleving.

 “Kwaliteit, dat ben je zelf”

Kinderen hebben recht op het beste onderwijs en de beste leerkrachten! De Borckeshof is een lerende organisatie en is daarmee in staat zich aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. We streven ernaar van goed naar beter naar best te gaan.

 De leerkracht is eigenaar van zijn eigen kwaliteit: kwaliteit, dat ben je zelf!

Een leerkracht op De Borckeshof reflecteert op zichzelf, ontwikkelt zich en leert continu, strevend naar ‘persoonlijk meesterschap. Zij is gepassioneerd voor het lesgeven, authentiek, heeft humor, is belangstellend naar en betrokken bij haar leerlingen.  Daarnaast bezit zij* de benodigde vakkennis en boeit leerlingen met de leerstof. De leerkracht leert kinderen om het zelf te doen, is positief, durft los te laten en toont vertrouwen in het kunnen van een leerling.

 Een leerkracht op de Borckeshof is een ‘didactisch coachen weet hoe ze* het beste uit haar* leerlingen kan halen. Ze* her- en erkent talenten. Ze* schept een goede werksfeer in de groep, biedt structuur en maakt effectieve keuzes die het beste zijn voor leerlingen. Ze* heeft een onderzoekende houding en durft in haar* zoektocht naar ‘wat werktvoor leerlingen buiten de geijkte paden en vaste methodische programmas te treden. Ze* geeft instructie volgens het activerende directe instructiemodel in de lessen en kan op verschillende manieren differentiëren, om zo recht te doen aan de unieke onderwijsbehoeften van een leerling.  Ze* zorgt ervoor dat elke leerling optimaal kan leren. *lees ook hij of zijn

“Uw kind; onze leerling”

Ouders dragen hun kostbaarste bezit aan ons over. Zij zijn de experts van hun eigen kind, terwijl leerkrachten experts zijn in het geven van onderwijs aan onze leerling. Op De Borckeshof denken we ‘win-winen koppelen we deze expertises graag aan elkaar, zodat er een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school ontstaat, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling).

 Op De Borckeshof zijn ouders (emotioneel) betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Zij tonen belangstelling, scheppen voorwaarden voor het maken van huiswerk en zo nodig begeleiden ze hun kind daarbij. Ook bezoeken zij ouderavonden en tonen zij respect voor de school en zijn leerkrachten.

 Wanneer iedereen zich realiseert dat de school vóór de beste ontwikkeling van en kansen voor kinderen is bedoeld, komen school en ouders in beweging om voor elk kind zo goed mogelijk samen te werken, elkaar van de beste ideeën te voorzien en op zoek te gaan naar alle waardevolle informatie waar kinderen beter van worden. Dit is ouderbetrokkenheid: samen op weg naar een gezamenlijk doel: ‘Uw kind is onze leerling.

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT