Identiteit

Onze school is een katholieke basisschool; de identiteit van de school hangt niet af van de godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond, maar uit zich vooral door de manier waarop mensen met elkaar omgaan in een sfeer van respect voor ieders leefwijze en opvattingen. Onze deuren staan dan ook open voor ieder kind, ongeacht de levensovertuiging of levensbeschouwing.

 

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT