Oudervereniging De Borckeshof

De Oudervereniging (OR) is de vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe voor wat betreft het organiseren van praktische hulp en ondersteuning. Feitelijk betreft het een groep gemotiveerde en enthousiaste ouders van de kinderen op onze school.

De taken voor de OR zijn onder andere:
◾ Helpen/assisteren bij allerlei schoolgebonden activiteiten (o.a. met Sinterklaas, Kerst, Carnaval, paasbrunch, de kermis en bij thema-avonden)
◾ Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage per kind (€ 25,00 per jaar - € 2,50 per maand)
◾ Het verzorgen van informatie aan de ouders over activiteiten van de OR tijdens ouderavonden 

De OV bestaat uit ouders die een kind als leerling op school moeten hebben. Ze zitten in de OV totdat zijn of haar kind(eren) de school heeft verlaten of wanneer zij zelf willen stoppen.

Het bestuur van de oudervereniging van De Borckeshof bestaat uit:

Mevr. Dorry Hollander - voorzitter

Dhr. Ingo Huls – penningmeester

Mevr. Margriet Lubbers

Mevr. Daniëlle Seesing

Mevr. Stéphanie Roelofs

Mevr. Angelique Barneveld

Mevr. Femke Pennings

Mevr. Petra Helming, namens het team

Mevr. Inge Sinderdinck, namens het team


Om alle activiteiten te kunnen organiseren, kan de OV een beroep doen op alle ouders voor hand en spandiensten. Wilt u  incidenteel ondersteunen bij activiteiten, laat het ons dan weten.  orborckeshof@essentius.nl 

 

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT