Oudervereniging De Borckeshof

SCHOOLJAAR 2022/2023;    

De Oudervereniging (OR) is de vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe voor wat betreft het organiseren van praktische hulp en ondersteuning. Feitelijk betreft het een groep gemotiveerde en enthousiaste ouders van de kinderen op onze school.

De taken voor de OR zijn onder andere:
◾ Helpen/assisteren bij allerlei schoolgebonden activiteiten (o.a. met Sinterklaas, Kerst, Carnaval, paasbrunch, de kermis en bij thema-avonden)
◾ Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage per kind (€ 25,00 per jaar - € 2,50 per maand)
◾ Het verzorgen van informatie aan de ouders over activiteiten van de OR tijdens ouderavonden 

De OR bestaat uit ouders die een kind als leerling op school moeten hebben. Ze zitten in de OR totdat zijn of haar kind(eren) de school heeft verlaten.

De ouderraad bestaat op dit moment (aug 2021) uit 5 ouders: Marieke Koenders, Daniëlle Seesing (secretaris), Ingo Huls (penningmeester), Dorry Hollander (voorzitter)
en Margriet Lubbers.
Vanuit school zitten juf Petra Helming en juf Inge Sinderdinck de vergaderingen bij.

Het OR-lid kan een groep vertegenwoordigen waarin zijn of haar kind zit. Deze vertegenwoordigers kunnen door alle belanghebbenden aangesproken worden over de betreffende groepsaangelegenheden. Ook de klasse ouders kunnen direct met deze vertegenwoordigers contact zoeken. De groep gebonden leden zijn:

Naast groep gebonden OR-leden zijn er ook OR-leden die niet aan een vaste groep gebonden zijn. Het dagelijkse bestuur van de OR bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Deze drie posten worden ingevuld voor een periode van 4 jaar.

Om alle activiteiten te kunnen organiseren, zullen wij als ouderraad een beroep doen op alle ouders voor hand en spandiensten. Wil jij incidenteel ondersteunen bij activiteiten, laat het ons dan weten.  orborckeshof@essentius.nl 

Vergaderdata van de OR vindt u terug op de website van de school (agenda in nieuwsbrief). Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt.       

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT