De Borckeshof is een PAD school!

 

Lees alles in ons handboek: Pad handboek.pdf

In het kort: Het PAD-leerplan is een programma om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs te stimuleren. 

De doelen van het PAD-leerplan

Wat zijn de belangrijkste doelen van het PAD-leerplan?

  • Kinderen krijgen meer inzicht in hun eigen gevoelens en kunnen zichzelf en anderen zo beter begrijpen.
  • Kinderen kunnen over hun gevoel communiceren en discus­siëren met anderen.
  • Kinderen kunnen rustig nadenken en hun eigen problemen oplossen.
  • Kinderen kunnen zich verantwoordelijker en volwassener gedragen.
  • Kinderen kunnen beter en effectiever leren op school.

Regels

Om het op school goed en leuk te laten verlopen, hebben we regels nodig. Tijdens de PAD lessen hebben we het daarom over het opstellen van regels. Waarom is het belangrijk om regels te hebben en om je aan de regels te houden?

Redenen zijn:

-    Regels geven zekerheid en een veilig gevoel

-    Regels maken het gemakkelijker om te leren

-    Als je je aan regels houdt, kom je niet in moeilijkheden.

Ook zullen we in elke groep de regels bespreken die horen bij de speciale PAD lessen. Het schildpadverhaal staat in de onderbouwgroepen centraal, het leren kennen en gebruiken van de ‘schildpadtechniek’ (Dit noemen we ‘Padden’). De PAD kruk of PAD stoel, het PAD bankje zijn daarbij belangrijk. Eerst denken, dan doen.

De 8 gouden regels van onze school;

Op De Borckeshof……..

…….is iedereen uniek en mag dat zijn

…….denken we na voordat we iets doen

…….zijn we netjes

……houden we op bij stop!

……lossen we problemen rustig op

……luisteren we naar elkaar

……geven we complimenten

……houden we ons aan regels

Oudertip: Bespreek ook thuis met uw kind(eren) waarom regels belangrijk zijn. Welke regels gelden er bij u thuis en waarom? Wat vindt uw kind daarvan? 

Kind van de week (niet structureel - dit wordt jaarlijks bekeken)

In een PAD les wordt een ‘kind van de week’  gekozen. In elke groep bepalen de leerkrachten zelf welke titel dit kind krijgt, zoals Kanjer van de week, zonnetje van de week etc.

Het kiezen van een kind van de week gebeurt met een loting, zodat iedereen evenveel aan de beurt komt. De bedoeling van de benoeming tot kind van de week is het verbeteren van het gevoel van eigenwaarde van uw kind. Het kind is herkenbaar aan een button. Aan het eind van een week worden aan het kind complimenten gegeven. We starten in het begin met een ‘kind van de dag’

Oudertip: Wij zouden het leuk vinden als het op school en thuis een gewoonte wordt om elkaar complimenten te geven! Iedereen groeit van een compliment toch? Geef daarom uw zoon of dochter eens bewust een complimentje over wat hij of zij goed doet of hoe hij of zij eruit ziet.

Gevoelens

In groep 5, 6, 7 en 8 zullen lessen vooral gaan over gevoelens. Deze lessen gaan vooral over beter kunnen begrijpen hoe je jezelf voelt en hoe andere mensen zich voelen. Dit is niet altijd gemakkelijk. Je moet er veel voor oefenen. Aan de hand van een verhaal of echte situatie leert uw kind tijdens de PAD lessen gevoelens bij zichzelf te herkennen en te begrijpen waarom dit zo is.

Om de kinderen te helpen bij het herkennen van gevoelens maken we gebruik van emotiekaartjes. Op deze kaartjes staan een gezichtje dat een gevoel uitbeeldt met het bijbehorende woord eronder. Om aan te geven of het een fijn gevoel is, hebben de kaartjes verschillende kleuren. De gele zijn voor fijne gevoelens en de blauwe voor nare gevoelens. Het emotiekaartje ‘privé’ is wit. Als de kinderen dit kaartje kiezen, willen ze op dat moment met niemand het gevoel delen. Dat mag natuurlijk.

Elke leerling van groep 3 t/m 8 krijgt een doosje met emotiekaartjes. Ze denken over hun gevoelens na en zetten het bijpassende emotiekaartje (op afgesproken momenten) in een houten blokje op hun tafel. Ook de juf doet dit. Zo weet iedereen hoe een ander zich voelt en kunnen we rekening met elkaar houden.

Probleem oplossen

In groep 7 en 8 komt het onderwerp ‘problemen oplossen’ aan de orde. Hoe doe je dit?

De eerste stap is: Word rustig en denk na. Eerst denken, dan doen. Tijdens de lessen worden er verschillende manieren besproken om rustig te worden, bijvoorbeeld tot tien tellen of eerst ademhalen, 

Oudertip: Bespreek eens met uw zoon of dochter hoe u zelf rustig wordt en eerst nadenkt dan doet.


deze website is gerealiseerd door Heutink ICT