Hoe regelen wij op De Borckeshof de inval?

Helaas kan het voorkomen dat er omstandigheden zijn waardoor een leerkracht niet in staat om te komen werken, bijvoorbeeld door ziekte. Op deze momenten komt er een invaller: een gekwalificeerde leerkracht met de juiste diploma's om les te mogen geven.

Stichting Essentius heeft een eigen 'invalpool': een lijst met leerkrachten die beschikbaar zijn om te komen invallen indien nodig. Het komt weleens voor dat er een dag geen invallers beschikbaar is, om uiteenlopende redenen. De huidige Wet Werk en Zekerheid is hierin met name een grote belemmering voor ons. Ook kan het zijn dat er verschillende invallers beschikbaar zijn op verschillende dagen. Dit is vervelend, maar hier is niets aan te doen. Om ervoor te zorgen dat in deze gevallen gewoon onderwijs gegeven kan worden, proberen wij intern een goede oplossing te vinden. We het benaderen eerst collega leerkrachten die deze dag nog niet aan het werk is, om les te komen geven. Als deze niet beschikbaar is, kijken we of er geschikte stagiaires zijn die de groep, onder toezicht van andere leerkrachten, kunnen draaien. Als dit niet zo is, zullen we de leerlingen onderverdelen in andere groepen, waar zij gewoon aan het werk kunnen aan het schoolwerk van die dag. De dag zal er dan wel iets anders uitzien dan normaal, we vragen hiervoor begrip. Mochten al deze stappen nog niet voor een oplossing zorgen, dan zijn we genoodzaakt leerlingen naar huis te sturen. Hiervan wordt u dan op de hoogte gebracht. Uiteraard is dit de minst wenselijke situatie en streven we ernaar dit niet te laten voorkomen! 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT