Het Team

Dit schooljaar organiseren wij het onderwijs in 4 groepen: groep 1/2 - groep 3/4 - groep 5/6 en groep 7/8.  Elke groep heeft een eigen leerkracht. Daarnaast is er een aantal keer per week een plusleerkracht aanwezig ter ondersteuning van een leerkracht in verschillende groepen of ter vervanging van een afwezige leerkracht. Leerkrachten zijn altijd uw eerste aanspreekpunt als het om een kind gaat.

  • Groep 1-2:  Pien van Huet (ma, woe t/m vrij) en Inge Sinderdinck (di)                              
  • Groep 3-4: Jill Overgoor (ma, woe t/m vrij) en Pien van Huet (di)
  • Groep 5-6: Ron Prinsen (ma t/m vrij)
  • Groep 7-8: Astrid Lubbers (ma, di) en Maartje Geven (woe, do, vrij)

Extra handen: plusleerkrachten

Enkele dagen per week is er een leerkracht buiten de groepen op school aanwezig om extra plustaken uit te voeren. Zij ondersteunt in alle groepen, zowel leerlingen als leerkrachten of voert andere taken uit van belang voor de school. Als er interne vervanging noodzakelijk is, zal zij deze opvangen op de betreffende dag.

Vakleerkrachten Duits en Muziek

  • Elke dinsdag geeft Silke Rauwers Duitse les aan alle groepen
  • We maken gebruik van de subsidie “Meer muziek in de klas” voor groepen 4, dankzij deze subsidie komt er een vakleerkracht: Lobke Arentz. Zij zal iedere dinsdagmorgen 45 minuten muziekles geven aan groep 3 en 4.

Ondersteuning: interne begeleiding Ellen Meijer is onze intern begeleider. Zij combineert deze taak met de Sint Liborius en werkt maandag t/m vrijdag.

Opleidingsschool: schoolopleider Samen met de Sint Liborius zijn we een opleidingsschool van PABO Iselinge Educatieve Faculteit te Doetinchem. Jill Overgoor is onze schoolopleider en voert deze taak uit op dinsdag voor beide scholen.

Studenten In groep 7/8 loopt Anne Bussink op maandag en dinsdag, haar eindstage voor leerkracht basisonderwijs. Daarnaast zullen enkele eerste- en tweedejaars studenten van Pabo Iselinge stage komen lopen, evenals onderwijsassistenten vanuit Graafschap College. 

Anti-pestcoördinator:  anti-pestcoördinator van onze school is Astrid Lubbers. U kunt haar bereiken via astrid.lubbers@essentius.nl en op haar werkdagen op school (di-do-vrij)

 

Yvet Knoefmann
Directeur
E-mail
Ellen Meijer
Intern begeleider
E-mail
Astrid Lubbers
groepsleerkracht groep 7/8
E-mail
Maartje Geven
groepsleerkracht groep 7/8
E-mail
Ron Prinsen
groepsleerkracht groep 5/6
E-mail
Jill Overgoor
groepsleerkracht groep 3/4 - schoolopleider
E-mail
Inge Sinderdinck
groepsleerkracht groep 1/2
E-mail
Pien van Huet
groepsleerkracht groep 1/2
E-mail
Silke Rauwers
vakleerkracht Duits
E-mail
Lobke Arentz
muziekdocent