Contacten met ouders

Een goed contact tussen ouders en school stellen we erg op prijs!
Wat bieden we de ouders zoal?

Inloopavond of een informatieve avond

In begin van het schooljaar organiseert de school een inloopavond of een informatie avond. Op deze avond kunt u kennismaken met de groepsleerkracht(en) en kunt u methodes inzien. Tijdens de informatie avond vertellen leerkrachten u wat er in het schooljaar in de groep centraal staat aan lesstof, maar ook welke regels er zijn, hoe leerlingen leren in de groep etc. Tijdens de inloopavond zijn de leerlingen welkom om hun ouders wegwijs te maken. De informatie avond is alleen voor ouder(s) en verzorger(s).

Oudergesprekken en spreekuurgesprekken

De leerlingen/ouders van groep 8 hebben in september een gesprek over de Advieswijzertoets/LOVS toetsen en in februari een adviesgesprek over het vervolgonderwijs.

Voor de ouders van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 7; de oudergesprekken in
november en april en de (aangevraagde) spreekuur gesprekken in oktober en februari.

Schriftelijke informatie

Eens in de de twee maanden verschijnt er een nieuwsbrief via mail. Ook wordt deze op
onze website gezet. Hierin staan belangrijke data, mededelingen per groep en informatie van/voor de ouders.


Op de website: www.deborckeshof.nl vindt u ieder weekend het verse weeknieuws en andere informatie.

Klankbordavond

De school kan een klankbordavond voor ouders organiseren (deze avond is niet structureel)

Oudertevredenheidsonderzoeken

Eens in de 2 jaar wordt er een oudertevredenheidspeiling gehouden onder alle ouders.

De resultaten hiervan worden bekend gemaakt via mail, op de website en in de nieuwsbrief.

Contact met de directeur

Ouders kunnen voor een gesprek een afspraak maken. Dit mag per mail op deborckeshof@essentius.nl of telefonisch op 0315-655269. Bij afwezigheid van de directeur is juf Ellen Geven het aanspreekpunt.
De directie is voor spoedgevallen bereikbaar op 06 – 53994309.

Contacten met leerkrachten

De leerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt als het gaat om uw kind. De leerkrachten staan graag voor u klaar voor schooltijd van 8.15 tot 8.30 uur of na schooltijd vanaf 14.15 uur. 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT